På våre sider kan du nå registrere en service på nett direkte til vårt data system enten du er privat person eller fra butikk. Gå inn under " ServiceWeb " for evt. å gå videre til denne tjenesten.
Vi er et medlem av Elesco som består av 30 serviceverksteder på landsbasis ,kjeden er norges ledende service kjede innen TV LCD/Plasma & Audio produkter. klikk på logo for mer utfyllende info.

Klikk på Facebook og bli tihenger av oss på Facebook!
Vårt verksted er ESD sikkret.

Mer Info -> http://www.elektrotec.no/hXGYCm2BnIZJ.9.idium

Electro Static Discharge