Du kan kontakte oss via skjema eller informasjonen under: 

NB. Servicebestilling sendes via skjema på siden "Service"

Navn *
Navn
 
 

Åpningstider: 

 • Mandag til Fredag: 08.00 - 16.00

 • Telefontid: 08.00- 11.30 og 12.00 -16.00

 

Adresse: Storebotn Næringspark 65, 5309 Kleppestø

Telefon: (0047) 56152900

Mail: post@elektrotec.no

 
 

Informasjon vedrørende personvern

Personopplysningsloven krever at du som kunde blir informert om hvilke opplysninger vi lagrer om deg, hvordan og hvorfor. Samt hvilke rettigheter du har i forhold til dette.

Vi lagrer følgende informasjon om deg ved bestilling service, salg, installasjon eller andre tjenester.

 • For- og etternavn

 • Adresse (gateadresse, postnummer, land)

 • Telefonnummer (mobil, privat, arbeid etc)

 • Epost (privat, arbeid etc)

 • Produktinformasjon (serienummer, kjøpskvittering)

Vi kan også lagre annen informasjon dersom dette er nødvendig for å utføre våre tjenester.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjonen blir lagret i vårt servicesystem som ligger på server i sky hos leverandør av vårt IT-system. I tillegg oppbevarer denne tjenesteleverandøren sikkerhetskopi/backup kryptert og lagret. Informasjon kan også sendes til en tredjepart som for eksempel leverandør og butikk ved behov.

Hvorfor lagres informasjonen?

Årsaken til at vi lagrer denne informasjonen er først og fremst av hensyn til garanti på produkt(er) og/eller adresse/lokasjon for hvor tjenesten(e) skal utføres. Informasjonen kan også bli lagret av regnskapsmessige hensyn.

Våre plikter

 • Vi skal ikke gå ut med dine opplysninger til en tredjepart dersom dette ikke behøves for utførelse av tjenesten eller "forbehold" nedenfor krever dette eller ditt samtykke.

 • Data skal være sikret mot sletting.

 • Vi skal etter beste evne sikre at data/opplysninger ikke kommer på avveie.

Dine rettigheter

 • Du har rett til innsyn i dine opplysninger.

 • Du har rett til å få kostnadsfritt utlevert en fil innen innen 30 dager ved etterspørsel, med en oversikt over hvilken informasjon som er lagret.

 • Du har rett til å kreve din informasjon slettet/begrenset/anonymisert.

Forbehold

Du kan ikke kreve å bli slettet/begrenset/anonymisert dersom:

 • Andre lover eller paragrafer krever at vi lagrer dine opplysninger, som f.eks i bokføringsloven.

 • Du kjøper et produkt som er lisenspliktig, som f. eks en TV.

 • Du kjøper et produkt med tilhørende abonnement

 • Du inngår avtale om kjøp av løpende abonnement eller tilsvarende produkt/tjeneste.

NB

Dersom vi sletter/begrenser/anonymiserer dine personopplysninger vil vi ikke være i stand til å skrive ut kopi av ordre eller vise til servicehistorikk ved f.eks spørsmål om garanti, reklamasjon, ombytte eller lignende.

 

Elektrotec AS har følgende personvernombud:

Hans Marius Andersen - Styrets leder

Kontakt: hans-marius.andersen@elektrotec.no