Hvor kan jeg registrere service og kan jeg registrere det direkte til dere?

På de aller fleste merker som vi arbeider med kan du registrere en reklamasjonsservice direkte til oss. Samsung, Grundig, Beko og Blomberg kan ikke servicesenter ta imot selv, og dette må følgelig registreres direkte til produsenten av kunde eller butikk.

Hva skjer når jeg registrerer en service?

Dersom du har bestilt en service hos produsenten vil dette bli videresendt til det aktuelle servicesenter. Når vi mottar oppdraget går det til teknisk evaluering hos vårt sentrale servicepersonell. De vil så bestille de eventuelle deler som trengs dersom dette er mulig å forutsi ut fra feilbeskrivelsen. Dersom det ikke er mulig å løse det på denne måten vil det bli satt opp en avtale for feilsøking. Vårt kundesenter vil sette dette i teknikers kalender og du som kunde vil få en SMS med dato og informasjon om besøket.

Dersom det trengs flere deler etter opprinnelig besøk vil tekniker melde dette tilbake til teknisk evaluering. De vil så sette nye/flere deler i bestilling, og et nytt besøk vil bli avtalt.

Hvor lang tid tar det fra jeg registrerer oppdraget til produktet er ferdig reparert?

Som kunde hos Elektrotec AS kan du være trygg på at vi alltid arbeider så fort og effektivt som mulig. Hverken Elektrotec eller kunden tjener på at et oppdrag drar ut i tid.
Når dette er sagt så finnes det ikke noe generelt svar på hvor lang tid et oppdrag tar, da dette avhenger av flere variabler. Dette kan for eksempel være følgende:

  • Kundens geografiske posisjon.
  • Pågang og etterspørsel.
  • Delebestilling.
  • Om det oppdages flere /andre feil når tekniker kommer ut til oppdraget.

Hva gjelder deleleveranse så varierer dette mye fra produsent til produsent og fra del til del. Enkelte deler mottas dagen etter bestilling, mens andre deler kan ta over en måned fra bestillingstidspunktet.

Trengs det flere besøk eller fikser dere produktet på første forsøk?

Vi etterstreber alltid å ferdigstille oppdraget på første forsøk. Dette er ønskelig for både kunde, produsent og oss selv. Elektrotec AS får ikke betalt per besøk og taper følgelig penger på å måtte besøke kunden flere ganger. Når dette er sagt så er det umulig å klare å sluttføre alle oppdrag på første forsøk. Feilbeskrivelsen kan inneholde mangler, eller tekniker kan finne andre feil når hen er på besøk. I disse tilfellene må det gjøres flere besøk, men som oftest skjer det aldri mer enn tre besøk for å gjennomføre et avhjelpsoppdrag.

Jeg har fått beskjed om at det søkes ombytte på mitt produkt. Hva betyr dette og hvordan går det for seg.

I enkelte tilfeller ønsker produsenten å bytte produktet for kunde fremfor å utføre en reparasjon. Det kan være flere grunner til at dette er ønskelig. Det som er viktig å huske på er at vi som servicesenter ikke har mandat til å ta en avgjørelse på om et ombytte skal finne sted eller ikke. Dette er noe vi formidler mellom produsent og butikk. I de fleste tilfeller vil butikken ordne med retur og levering av nytt produkt. Unntaket her gjelder TV. De fleste produsenter på TV siden ønsker produktet sendt inn til inspeksjon. Dette betyr at du som kunde må levere fra deg TV for inspeksjon hos en ekstern part, før produsenten godkjenner byttet og du får ny TV.

Hvorfor står det i servicebekreftelsen at jeg kan bli belastet ved avbestilling, ingen feil eller ytre påvirkning?

Dersom tekniker avdekker at det ikke er feil, at en defekt skyldes brukerfeil eller ytre påvirkning vil ikke dette bli dekket av produsenten. For å få dekket våre kostnader må vi derfor i disse tilfellene fakturere kunden direkte. Kunden er opplyst om dette i sms som sendes ut ved mottak av hvert oppdrag.
Det samme gjelder avbestilling. Dersom kunde avbestiller oppdraget etter at Elektrotec har pådratt seg en kostnad ved for eksempel feilsøk eller delebesilling vil kunde bli fakturert. Også dette opplyses om i sms ved servicebestilling og fakturering skjer med bakgrunn i håndtverkertjenestelovens §34 og 40.

Hvorfor blir det bestilt deler før tekniker har undersøkt produktet?

Det første som skjer når et oppdrag blir registrert hos oss er at det går til teknisk evaluering. Ofte kan våre medarbeidere som sitter der bedømme hvilke deler som trengs basert på feilbeskrivelsen. Dette gjør at total servicetid blir kortere og at kunden får mer hurtig og effektiv hjelp.

Hva bør jeg klargjøre til tekniker kommer på besøk?

Når tekniker kommer må du alltid fremvise kjøpskvittering som tekniker kan registrere i systemet. Vi ønsker også at produktet blir satt klar til reparasjon. Dette gjelder spesielt i de tilfeller hvor produktet står trangt til eller hvor det er montert utover monteringsanvisningene til produktet. Dersom produktet for eksempel er bygget inn eller limt fast utover det monteringsanvisningen sier vil tekniker benytte et skjema for ansvarsfraskrivelse hva gjelder demontering av produktet.