Personvernerklæring for Elektrotec AS

 

Behandlingsansvarlig

Assisterende Daglig Leder er på vegne av Elektrotec AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, servicehistorikk, produktinfo (serienummer/modell), forsikringsinfo, kjøpskvittering, info om eventuelle info som kunde deler med oss i forbindelse med serviceutførelse. Dette være seg informasjon om produktet eller om kundens individuelle situasjon (herunder relevant, alder, bo og helseinformasjon).

 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg eller vår oppdragsgiver.

Ved å registrere en servicetjeneste hos Elektrotec AS eller en av dens samarbeidspartnere har kunde gitt en berettiget interesse for behandling av vedkommens personinformasjon som er aktuell for den aktuelle oppgaven.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

 

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen og/eller serviceavtalen. Noen ganger kan også fødselsdato bli etterspurt. Grunnlaget for dette er at kunder under 16 år må ha foresattes samtykke.

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Annen info som du deler med oss lagres for å kunne oppfylle kjøpsavtalen og/eller serviceavtalen. Et eksempel kan være hvem som er hjemme under besøket, eller at kundens helsesituasjon tilsier at vedkommende ikke har mulighet til å være behjelpelig under servicebesøket.

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med din henvendelse.

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte i forbindelse med din henvendelse.

Vi lagrer de personopplysningene som er videreformidlet fra vår oppdragsgiver i forbindelse med din henvendelse.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Vi lagrer de opplysningene som vi mottar fra vår oppdragsgiver, dersom henvendelsen er sendt til leverandør, produsent, butikk eller kjede. I dette tilfelle vil da oppdragsgiver behandlingsansvarlig og Elektrotec AS databehandler.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Dette gjelder leverandører, produsenter, butikker, kjede, fraktselskap, deleleverandører.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven og skatteloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 10 år, i henhold til lovens krav.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Personvernombud

Vi har et personvernombud, Hans Marius Andersen, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Personvernombud kan kontaktes på hans-marius.andersen(at)elektrotec.no

 

Informasjonssikkerhet

Kundens informasjon lagres og prosesseres via Elektrotec AS sitt datasystem (MAB), som er kryptert og ligger på server hos systemleverandør i Sandefjord / Norge. Videreformidling av informasjon som behøves overført til oppdragsgiver, regnskap, revisor, leverandører, kjede, utsalgssted skjer via aktuelle databehandleravtaler. Kunders mailkorrespondanse med Elektrotec AS prosesseres gjennom og lagres i firmaets mailserver (Outlook). Telefonsamtaler blir ikke tatt opp, men samtalelogg lagres i firmaets telefonsystem levert av Telenor. Alle ansatte hos Elektrotec AS er underlagt en taushetserklæring som hindrer vedkommende i å offentligjøre eventuelt sensitiv og/eller personlig informasjon om våre kunder.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Post@elektroetc.no

Elektrotec AS
Storebotn 65, 5309 Kleppestø