Plombering av TV

Når man kjøper et TV-apparat i Norge blir man automatisk pålagt lisensavgift. Så lenge man eier, leier eller låner et apparat for mottak av TV signaler er man pålagt denne avgiften. Videre gjelder èn lisens for hele husstanden ink. hytte. Man kan altså ha flere produkter registrert på èn lisens så lenge disse er registrert på samme husstand. For bedrifter gjelder ikke det samme unntaket og her må man betale lisens per produkt. Dette gjelder tradisjonelle dekodere (“tunere”), men også selve TVen, da denne har antenneinntak.

For 2019 er kringkastingsavgiften kroner 3.038,56. Dette er inkludert 12 prosent merverdiavgift. Avgiften deles i to terminer og det halvårlige terminbeløpet er kroner 1.519,28.

I dagens samfunn velger derimot stadig flere bort dekoderen og tradisjonell bruk av linjær-TV. Istedet tar man i bruk ulike streamingtjenester og nett-tv, eller produkter som Apple TV eller Chromecast. Mange fortsetter likevel stadig å betale lisensavgift, da de ikke har fått TV plombert av et autorisert servicesenter.

Ved å benytte Elektrotec AS til plombering av din TV er du sikret at arbeidet blir utført av kompetente teknikere og et firma med lang erfaring i bransjen.

Etter at plombering er utført vil du motta en arbeidsrapport fra oss. Denne må så sendes videre til lisensavdelingen, som bekreftelse på at din TV er blitt plombert.

Vi ser frem til å hjelpe deg videre med å nyte din form for underholdning uten kostnader for tjenester du eventuelt ikke bruker. Ta gjerne kontakt med oss via skjema nedenfor for å motta et tilbud på plombering av din TV.


Navn *
Navn

Utdrag fra aktuelt lovverk om lisens:

§ 1.Betalingsplikt
Den som har (bl.a. også den som låner eller leier) fjernsynsmottaker plikter å betale den kringkastingsavgift som til enhver tid er fastsatt av Stortinget.
For videospiller kombinert med tuner (mottakerdel) skal det betales kringkastingsavgift som for fjernsynsmottaker med farge.
Kvittering for betalt avgift gis ved kringkastingskort.

§ 9.Mottaker ikke i bruk
"Når mottaker ikke lenger er i bruk, må skriftlig melding sendes NRK straks og før ny termin begynner. I motsatt fall må avgift betales på forskriftsmessig måte..."

"…Dersom NRK ønsker det, skal det også være adgang til å plombere mottaker og/eller antenneinntak."